Dokumentation

Wie das Hamburger Fintech Naga mal eben seinen Finanzkalender anpasste

3. Juni 2018

Screenshot von Freitag, 1. Juni:

Screenshot von Sonntag, 3. Juni

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on xing

Tags